en

Valda Liepiņa

Vadītāja Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorātāShare